Pom Prap Sattru Phai - Khlong Maha Nak - Bangkok
Units: 21 - Floors: 7 - Build date: 1997
Bo Bae Tower
Pom Prap Sattru Phai - Pom Prap - Bangkok
Units: 69 - Floors: 11 - Build date: 2011
Ivy China Town
Pom Prap Sattru Phai - Wat Sommanat - Bangkok
Units: - Floors: - Build date:
Ratchadamnoen Condominium